Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Brzeg, opolskie

32 853 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 77,60 m2 | 3 piętro

- 91 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzegu

Marcin Nowicki

Kancelaria Komornicza, Robotnicza 16A, Brzeg, 49-300 Brzeg

tel. 774417240 / fax.

Sygnatura: Km 3806/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2021 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 61, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Mikołaja Reja 1/3, 49-300 Brzeg, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny w wielorodzinnym budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowany na IV-tej kondygnacji, czterokondygnacyjnego ,podpiwniczonego budynku wzniesionego w roku 1890 w systemie tradycyjnym. Lokal składa się z 3 pokoi , kuchni , łazienki z wc i przedpokoju o powierzchni użytkowej – 77,60 m2. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 380/1000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X.Zgodnie z zapisem obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Budynek oraz teren położenia budynku podlega ochronie konserwatorskiej. Budynek i lokal w złym stanie technicznym. Budynek wyłączony z eksploatacji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu .

Suma oszacowania wynosi 49 280,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 32 853,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 928,00 zł.Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania w gotówce, w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 32 1050 1575 1000 0090 3104 4101.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
07.12.2021 12:00 - 12:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Nowicki


Image things

Brzeg, opolskie

118 000 zł | Mieszkanie | 37,30 m2

  • cena: 118 000 zł
  • 3 164 za m2
Image things

Brzeg, opolskie

16 660 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 46,00 m2

  • cena: 16 660 zł
  • 362 za m2