Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Brzeźce, opolskie

100 000 zł | Dom | 134,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 100 000 zł
 • Miasto: Brzeźce
 • Powierzchnia: 134,00 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 746 zł
 • Ulica: Łąkowa 7
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 000 zł
 • Numer oferty: 146987X344243557
 • Termin wpłaty wadium: 26-11-2021 - Co to znaczy?

Opis

Wójt Gminy Bierawa
w dniu 21 października 2021 r.
o g ł a s z a
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bierawa


1. Opis nieruchomości:
Działka nr 77/9 ark. m. 5 o pow. 0,0390 ha obręb Brzeźce, której prawo własności na rzecz Gminy Bierawa zapisane jest w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X. Dział III księgi wieczystej obciążony wpisem: Inny wpis – wzmianka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla przedsięwzięcia pn.: budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kędzierzynie-Koźlu, woj. opolskie, w odniesieniu do działek: nr 96 am.5, 210 am.1, obręb Brzeźce. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów. W ewidencji gruntów działka oznaczona symbolem Bi jako inne tereny zabudowane.

Nieruchomość położona jest w Brzeźcach przy ul. Łąkowej 7. Jest to nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem niemieszkalnym – w dotychczasowym użytkowaniu jako świetlica wiejska. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowany z cegły, w części z dachem dwuspadowym krytym blachodachówką, a w części jednospadowym krytym papą. Budynek posiada wspólną ścianę z innym budynkiem położonym na działce sąsiedniej tj. dz. nr 77/4 obręb Brzeźce. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem w części użytkowym, niepodpiwniczony. W budynku znajduje się 6 pokoi, kuchnia, przedpokój, toalety, klatka schodowa o łącznej powierzchni 134 m2. Na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy – kotłownia o powierzchni 20m2. Nieruchomość uzbrojona w media: energię elektryczną, sieć wodno-kanalizacyjną, c.o. z kotłem na paliwo stałe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ulica Łąkowa w Brzeźcach. Na działce znajduje się słup betonowy energetyczny wraz z lampą oświetleniową.
Przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna Ø160 o długości 15,2m. Kupujący zobowiązuje się ustanowić bezterminowo na nieruchomości służebność przesyłu na rzecz Gminy Bierawa, polegającej na prawie do utrzymywania sieci, korzystania i używania sieci zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania, udostępniania nieruchomości w celu wykonywania czynności związanych z remontem, rozbudową, przebudową, konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci, umożliwieniu dojazdu do sieci, pracy ciężkiego sprzętu i swobodnego dostępu osób upoważnionych przez właściciela sieci –na całej jej długości i szerokości 2 metrów. Na nieruchomości objętej służebnością wprowadza się zakaz wznoszenia budynków i budowli, prowadzenia wykopów przez właściciela oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, które mogłyby prowadzić do uszkodzenia sieci. Wobec ustanowienia służebności przesyłu właścicielowi sieci przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu prawa budowlanego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania ze służebności ustanowionej na jego rzecz.

2. Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren na którym znajduje się działka 77/9 w Brzeźcach oznaczony jest symbolem C6MN1 dla którego ustala się przeznaczenie: - podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - dla uzupełnienia zabudowy istniejącej, - uzupełniające: usługi podstawowe, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, zabudowa towarzysząca, parkingi, dojazdy, dojścia, obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

3. Cena nieruchomości: 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy zł, 0/100). Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

4. Termin i miejsce przetargu: 02.12.2021 r. godz. 900, sala posiedzeń Urzędu Gminy Bierawa ul. Wojska Polskiego 12, pok. nr 24.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
a) wpłata wadium w wysokości 10 000 zł w terminie do dnia 26 listopada 2021 roku, gotówką lub przelewem, na konto Bank Pekao SA Oddział Opole nr 12 1240 3103 1111 0010 5014 8508.

Image things

Unikowice, opolskie

16 000 zł | Działka | 0.0582 ha.

 • cena: 16 000 zł
Image things

Nysa, opolskie

241 238 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 149,04 m2 | 1 piętro

 • cena: 241 238 zł
 • 1 619 za m2
Image things

Bąkowice, opolskie

92 608 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 55,10 m2 | 2 piętro

 • cena: 92 608 zł
 • 1 681 za m2