Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Nysa, opolskie

574 500 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 574 500 zł
 • Miasto: Nysa
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 574 500 zł
 • Ulica: 11 Listopada 36a
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 76 600 zł
 • Numer oferty: 145320X340339443
 • Termin wpłaty wadium: 16-11-2021 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nysie

Alicja Uryasz-Polaczyk

Kancelaria Komornicza, Piastowska 21, Nysa,  48-300 Nysa

tel. 774231046 / fax. 774231046

Sygnatura: KM 178/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Alicja Uryasz-Polaczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-11-2021 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 203,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest xx położonej przy 11 Listopada 36A, 48-304 Nysa, dla której SĄD REJONOWY NYSA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , NYSA, 48-300 NYSAprowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 766 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 574 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO I O. w Nysie 47 1240 1675 1111 0010 5156 9388.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac Kościelny 6, Nysa, 48-300  Nysa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Alicja Uryasz-PolaczykImage things

Nysa, opolskie

310 350 zł | Działka | 2.5401 ha.

 • cena: 310 350 zł
Image things

Nysa, opolskie

113 775 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 51,71 m2 | 10 piętro

 • cena: 113 775 zł
 • 2 200 za m2
Image things

Nysa, opolskie

50 000 zł | Mieszkanie | 18,64 m2

 • cena: 50 000 zł
 • 2 682 za m2