Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Gdańsk, pomorskie

1 zł | Mieszkanie | 68,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 zł
 • Miasto: Gdańsk
 • Powierzchnia: 68,70 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 0 zł
 • Ulica: Cygańskiej Góra 28b
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 60 000 zł
 • Numer oferty: 143587X336280757
 • Termin wpłaty wadium: 2021-10-22 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 195/2021, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 62906

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym xx osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 83/21, na mocy art. 320 ustawy - Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem przetargu z dnia 16.09.2021 r., ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 14, o łącznej powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 68,70 m2 , położonego w Gdańsku przy ul. Cygańskiej Góra 28B, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Oferty należy składać do dnia 22.10.2021 r., na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz RS Piotr Dąbkowski,
sygn. akt VI GUp 83/21, z dopiskiem „PRZETARG - OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym) osobiście w biurze podawczym Sądu bądź
za pośrednictwem poczty. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26.10.2021 r., o godzinie 800, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, w Sali B65.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 60 000,00 zł, w terminie najpóźniej do dnia następnego po dacie złożenia oferty na rachunek
bankowy masy upadłości Elżbiety Chrzanowskiej prowadzony w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 61 1090 1098 0000 0001 4833 4660.
Regulamin przetargu jest do wglądu pod adresem syndyka, ul. Wały Piastowskie 1/1508 w Gdańsku, od poniedziałku do
czwartku, w godzinach od 800 do 1600, w piątek w godzinach od 800 do 1500, oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, w godzinach i dniach urzędowania Sądu. Bliższych informacji udziela syndyk pod numerem telefonu 503-44-18-63.

Image things

Gdańsk, Lipce

1 600 000 zł | Działka | 0.1756 ha.

 • cena: 1 600 000 zł
Image things

Gdańsk, pomorskie

370 000 zł | Działka | 0.082 ha.

 • cena: 370 000 zł
Image things

Gdańsk, pomorskie

36 150 zł | Garaż | 31,80 m2

 • cena: 36 150 zł
 • 1 137 za m2