Warszawa, Ochota

428 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 46,10 m2 | 6 piętro

- 29 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 428 000 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 46,10 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 9 284 zł
 • Ulica: Racławicka 142
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 6
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 560 zł
 • Numer oferty: 139242X326104767
 • Termin wpłaty wadium: 2021-09-20 - Co to znaczy?

Opis

KOMUNIKAT ZARZĄD WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "RAKOWIEC"
przy ul. Pruszkowskiej 4d, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr RN/08/2021 r. ogłasza:
PRZETARG
na wyłonienie osoby fizycznej do zawarcia aktu notarialnego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu:

Racławicka 142 m 81


Szczegółowe informacje, dokumenty uprawniające do udziału w przetargu można uzyskać w Biurze WSM "RAKOWIEC" w Warszawie, przy ul. Pruszkowskiej 4d (pokój nr 1, pokój nr 3), tel. 22/823-14-01, 22/658-12-91.
Do dnia 20.09.2021 r. do godz. 17 00 należy złożyć stosowne dokumenty w Sekretariacie Spółdzielni w zaklejonych kopertach wraz z potwierdzeniem wpłaconego wadium.
Najmniejsza kwota postąpienia podnosząca wartość licytacji wynosi 1000 zł.
Przetarg (AUKCJA) odbędzie się dnia 23.09.2021 r.(czwartek) o godzinie 09.00
w Domu Kultury "RAKOWIEC" przy ul. Wiślickiej 8 w Warszawie (sala widowiskowa).
W/w lokale można oglądać w dniach: 13.09.2021 r. (poniedziałek) w godz. 16.30 - 17.30 oraz 16.09.2021 r. w godz. 11.00 - 12.00.
Przy składaniu dokumentów oraz uczestniczeniu w przetargu należy zachować środki ostrożności związane z COVID-19.
Najwyższa wartość lokalu ustalona w drodze licytacji, będzie stanowiła uprawnienie do zawarcia aktu notarialnego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu. Koszty wyceny wartości rynkowej lokalu dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego ponosi nabywca przed przystąpieniem do
zawarcia umowy notarialnej.
Wartość lokalu ustaloną w drodze licytacji i pomniejszoną o wadium należy wpłacić w terminie do 30 dni od daty przetargu tj. do 22.10.2021 r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z przyczyn od niej niezależnych.
ZARZĄD WSM "Rakowiec"

Historyczne ceny

Image things

Warszawa, Bielany

2 068 799 zł | Działka | 0.4672 ha.

 • cena: 2 068 799 zł
Image things

Warszawa, Włochy

698 747 zł | Mieszkanie | 98,80 m2 | Parter

 • cena: 698 747 zł
 • 7 072 za m2
Image things

Warszawa, Mokotów

285 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 31,00 m2 | 9 piętro

 • cena: 285 000 zł
 • 9 194 za m2