Katowice, śląskie

189 561 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 42,15 m2 | 1 piętro

- 34 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 189 561 zł
 • Miasto: Katowice
 • Powierzchnia: 42,15 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 4 497 zł
 • Ulica: Św. Anny 19
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 18 956 zł
 • Numer oferty: 138603X324608229
 • Termin wpłaty wadium: 2021-09-17 - Co to znaczy?

Opis

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 ogłasza przetarg ustny
na ustalenie pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach HGSM:

5. ul. Św. Anny 19/7A
Wartość rynkowa lokalu 189.561,00zł wadium 18.956,10złzgłoszenie udziału w przetargu odbywa się poprzez złożenie wypełnionego wniosku dopuszczającego do przetargu wraz z załącznikami, które należy pobrać ze strony internetowej HGSM,
warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie drogą elektroniczną na adres: [email protected] w terminie do 17.09.2021r kompletu dokumentów tj. : wniosek, dowód wpłaty uiszczenia wadium, oświadczenie z numerem rachunku bankowego w celu zwrotu wadium.
Nr konta Spółdzielni na które należy wnieść wadium: PKO BP S.A. I O/Katowice 41 1020 2313 0000 3102 0019 5917.
wadium wniesione przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet wartości rynkowej, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy – przepada.
koszt sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu ponosi osoba wygrywająca przetarg (344,40zł/369,00zł),
postąpienie w przetargu o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie może wynosić mniej niż 2.000,00zł.

Historyczne ceny

Image things

Katowice, śląskie

266 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 60,06 m2 | 2 piętro

 • cena: 266 000 zł
 • 4 429 za m2
Image things

Katowice, śląskie

85 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,23 m2

 • cena: 85 000 zł
 • 2 558 za m2
Image things

Katowice, śląskie

100 609 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 31,10 m2 | 8 piętro

 • cena: 100 609 zł
 • 3 235 za m2