Katowice, śląskie

136 479 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 37,48 m2 | 1 piętro

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 136 479 zł
 • Miasto: Katowice
 • Powierzchnia: 37,48 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 3 641 zł
 • Ulica: Lipowa 3
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 13 648 zł
 • Numer oferty: 138602X324605887
 • Termin wpłaty wadium: 2021-09-17 - Co to znaczy?

Opis

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 ogłasza przetarg ustny
na ustalenie pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach HGSM:

4. ul. Lipowa 3/8
Wartość rynkowa lokalu 136.479,00zł wadium 13.647,90złzgłoszenie udziału w przetargu odbywa się poprzez złożenie wypełnionego wniosku dopuszczającego do przetargu wraz z załącznikami, które należy pobrać ze strony internetowej HGSM,
warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie drogą elektroniczną na adres: [email protected] w terminie do 17.09.2021r kompletu dokumentów tj. : wniosek, dowód wpłaty uiszczenia wadium, oświadczenie z numerem rachunku bankowego w celu zwrotu wadium.
Nr konta Spółdzielni na które należy wnieść wadium: PKO BP S.A. I O/Katowice 41 1020 2313 0000 3102 0019 5917.
wadium wniesione przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet wartości rynkowej, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy – przepada.
koszt sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu ponosi osoba wygrywająca przetarg (344,40zł/369,00zł),
postąpienie w przetargu o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie może wynosić mniej niż 2.000,00zł.

Historyczne ceny

Image things

Katowice, śląskie

300 000 zł | Działka | 0.0732 ha.

 • cena: 300 000 zł
Image things

Katowice, śląskie

85 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,23 m2

 • cena: 85 000 zł
 • 2 558 za m2
Image things

Katowice, śląskie

280 000 zł | Działka | 0.112 ha.

 • cena: 280 000 zł