Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Lublin, lubelskie

307 500 zł | Działka | 0.0769 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 307 500 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 0.0769 ha
 • Województwo: lubelskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 400 zł
 • Ulica: Emilii I Karola Wojtyłów
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 31 000 zł
 • Numer oferty: 138524X324423211
 • Termin wpłaty wadium: 2021-10-06 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA LUBLIN


ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 61/62 o pow. 0,0769 ha (obr. 43 – Wrotków, ark. 29) położonej w Lublinie przy ul. Emilii i Karola WojtyłówOpis nieruchomości:

Nieruchomość o kształcie wielokąta w zarysie przypominającego czworokąt foremny o długości ok. 60 m i szerokości ok. 13 m. Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana, stanowi grunt porośnięty trawami. Teren płaski, położony na poziomie przyległej ulicy. Granice zewnętrzne działki nie są w terenie trwale oznaczone. Dostęp komunikacyjny od ul. Emilii i Karola Wojtyłów, która przebiega po wschodniej stronie nieruchomości. Ulica Wojtyłów to droga o nawierzchni bitumicznej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania jest drogą dojazdową gminną. W ulicy Emilii i Karola Wojtyłów przebiegają następujące sieci techniczne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektroenergetyczna. Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Przyszły nabywca przejmie nieruchomość w takim stanie faktycznym w jakim aktualnie się ona znajduje. W przypadku usytuowania na gruncie drzew i krzewów Gmina Lublin nie będzie dokonywała czynności zmierzających do ich wycięcia. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie dla działki nr 61/62 prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.


Termin zagospodarowania: nie dotyczy

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

Cena wywoławcza: 307 500,00 zł brutto (słownie: trzysta siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym należny podatek VAT

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miasta Lublin w Banku Pekao S. A. V Oddział Lublin nr 69 1240 1503 1111 0010 0125 4407 w terminie do dnia 6 października 2021 roku. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Urzędu Miasta Lublin. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, VII piętro, pokój 701.

Image things

Lublin, lubelskie

34 448 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 34 448 zł
 • 34 448 za m2
Image things

Lublin, lubelskie

27 750 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 27 750 zł
 • 27 750 za m2
Image things

Lublin, Sławin

260 860 zł | Mieszkanie | 34,27 m2

 • cena: 260 860 zł
 • 7 612 za m2