Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Przysietnica, podkarpackie

18 600 zł | Działka | 0.2512 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

BURMISTRZ BRZOZOWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI:
Działka ewid. nr 5480 o pow. 2512 m2, objęta KW Nr 62855, położona jest w peryferyjnej części wsi Przysietnica, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Teren działki jest lekko pochyły, w całości pokryty trawą oraz pojedynczymi samosiewami drzew. Kształt działki jest regularny, zbli żony do prostokąta. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą boczną o nawierzchni asfaltowej. W północno-wschodnim narożu działki, tuż przy granicy usytuowany jest słup elektroenergetyczny z linią napowietrzną przecinającą teren działki w kierunku z północnego zachodu na południowy wschód. Dodatkowo północną część działki przecina sieć gazowa oraz napowietrzna linia telekomunikacyjna. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz droga dojazdowa. W bliskim i dalszym otoczeniu działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa, nieruchomości rolne i leśne oraz obiekty handlowo-usługowe. Działka posiada częściowe uzbrojenie i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Działka ewid. nr 5480 nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i nie została wydana na nią decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów działka nr 5480 leży w terenach rolnych.
Cena wywoławcza nieruchomości: 18 600,00 zł
Wadium: 1 860,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2021 r. o godzinie 10.00. w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 215, II piętro.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia 29 września 2021 r. przelewem na rachunek Gminy Brzozów Nr 86 1020 4391 0000 6502 0171 7776 PKO Bank Polski SA Oddział w Brzozowie.
Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek gminy.

Image things

Przysietnica, podkarpackie

24 100 zł | Działka | 0.3272 ha.

  • cena: 24 100 zł