Olsztyn, warmińsko-mazurskie

95 000 zł | Mieszkanie | 19,10 m2 | 3 piętro

- 25 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie ul. Kołobrzeska 13, informuje, że dnia 14.09.2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni pok. 222 odbędzie się:ustny przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Dworcowej 14/32, powierzchnia użytkowa 19,10 m2, III piętro, cena wywoławcza 95 000,00 zł.

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które nabyły od Spółdzielni w okresie 2 lat poprzedzających przetarg, co najmniej 2 lokale w drodze przetargu oraz gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić przelewem bankowym na 3 dni przed terminem przetargu. Decyduje data uznania rachunku Spółdzielni.

Wadium należy wnieść na konto Spółdzielni Nr 33 1020 3541 0000 5902 0112 7547.

Dowód wpłaty wadium należy przedstawić podczas przetargu w biurze Spółdzielni (pok. 222).

Wylicytowaną wartość mieszkania wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić w terminie 31 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wadium przechodzi na rzecz Spółdzielni, o ile osoba, która wygrała przetarg nie wniosła na konto Spółdzielni wylicytowanej kwoty.

Opłatę za przekształcenie gruntu przypadającego za dany lokal, koszty zawarcia umowy oraz postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca.

Spółdzielnia może odstąpić lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

Osoby zainteresowane mogą oglądać lokal mieszkalny w godzinach pracy Spółdzielni. W tym celu należy skontaktować się z Administracją Osiedla „Pojezierze” ul. Kołobrzeska 13G tel. (89) 537-33-61.

Bliższych informacji o przetargu udziela dział członkowsko-mieszkaniowy pok. 111,
tel. (89) 537-33-13, -32.

Historyczne ceny

Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

98 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 17,30 m2 | 2 piętro

  • cena: 98 000 zł
  • 5 665 za m2
Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

376 200 zł | Lokal Użytkowy | 210,10 m2

  • cena: 376 200 zł
  • 1 791 za m2
Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

240 525 zł | Mieszkanie | 60,40 m2

  • cena: 240 525 zł
  • 3 982 za m2