Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Warszawa, Ursus

186 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 41,08 m2 | Parter

- 55 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Wojciech Andryszczyk

Kancelaria Komornicza, Bielska 31, Warszawa, 02-394 Warszawa

tel. 22 100 35 16 / fax. 22 100 35 17

Sygnatura: Km 1535/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wojciech Andryszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-10-2021 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, pokój 14, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Czerwona Droga 3/7, 02-496 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa w W-wie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 249 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 186 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 900,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO B.P. S.A. 04 1020 1026 0000 1202 0289 6405.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy mieszczącym się pod adresem: Marszałkowska 82, Warszawa, 00-517 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Wojciech AndryszczykHistoryczne ceny

Image things

Warszawa, Bemowo

746 700 zł | Mieszkanie | 173,77 m2 | Parter

  • cena: 746 700 zł
  • 4 297 za m2
Image things

Warszawa, Ursynów

1 zł | Lokal Użytkowy | 140,55 m2

  • cena: 1 zł
  • 0 za m2
Image things

Warszawa, Praga-Północ

230 591 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,00 m2 | 9 piętro

  • cena: 230 591 zł
  • 6 232 za m2