Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Katowice, śląskie

280 000 zł | Działka | 0.112 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 280 000 zł
 • Miasto: Katowice
 • Powierzchnia: 0.112 ha
 • Województwo: śląskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 246901_1.0001.13/56,
 • Cena za m2: 250 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 28 000 zł
 • Numer oferty: 136393X319432409
 • Termin wpłaty wadium: 2021-10-11 - Co to znaczy?

Opis

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Przetarg ustny w formie licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę nr 13/56, km.50, obręb Śródmieście – Załęże, położonej w Katowicach przy ul. Obroki.

Powierzchnia działki: 1 120 m2 Księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X Właściciel nieruchomości – Skarb Państwa
Użytkownik Wieczysty – Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Cena wywoławcza: 280 000,00 zł netto Wadium: 28 000,00 zł,

Minimalne postąpienie: 3 000,00 zł, Podatek Vat – 23%Opis nieruchomości:

Działka nr 13/56, km. 50, obręb Śródmieście – Załęże, położona przy ul. Obroki w Katowicach o powierzchni 1 120 m2, stanowi własność Skarbu Państwa. Użytkownikiem wieczystym jest Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony ul. Obroki. Aktualnie wjazd na teren działki nie jest urządzony. Opisywany grunt stanowi teren zieleni urządzonej porośniętej trawą, drzewami i krzewami.

Uzbrojenie: sieci podziemnego uzbrojenia terenu (sieci wodociągowe, teletechniczne, c.o.) Przedmiotowa działka nie posiada ustanowionego obciążenia służebnością polegającą na prawie przesyłu.

Uwarunkowania planistyczne:

Opisywana nieruchomość znajduje się na terenie objętym uchwałą nr XI/183/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Obroki w Katowicach, zgodnie z którą przedmiotowa działka posiada przeznaczenie:

2MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Termin i miejsce przetargu:

14 października 2021 roku o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204
w Katowicach (2 piętro).

Informacji odnośnie przedmiotu przetargu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137 lub kom. 665 – 664 – 235. Agata Cupiał – Szurka.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 11 października 2021 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

Image things

Katowice, śląskie

133 432 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,38 m2 | Parter

 • cena: 133 432 zł
 • 3 997 za m2
Image things

Katowice, śląskie

159 490 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 85,40 m2 | 1 piętro

 • cena: 159 490 zł
 • 1 868 za m2
Image things

Katowice, śląskie

288 000 zł | Działka | 0.1281 ha.

 • cena: 288 000 zł