Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Turawa, opolskie

333 240 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 333 240 zł
 • Miasto: Turawa
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 333 240 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 33 000 zł
 • Numer oferty: 135996X318502635
 • Termin wpłaty wadium: 16-09-2021 - Co to znaczy?

Opis

Opis ogłoszenia
DZIAŁKA ZABUDOWANA

OGŁOSZENIE ZASTĘPCY SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI xxx
ORAZ xxx

Charakterystyka oferty:

1. Na nieruchomość składa się prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Turawie, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1655/222, 2129/222, AM-1, obręb 0077 Kotórz Mały, o łącznej powierzchni 0,0974 ha. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X.

2. Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży wynosząca 333 240,00 PLN. Cena sprzedaży podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług [VAT] o ile taki w dacie transakcji będzie należny.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OLSZEWSKI – PRZETARG – UPADŁOŚĆ – NIERUCHOMOŚĆ” osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w godzinach od 8:00 do 19:00 [z zastrzeżeniem, że w dniu przetargu do godz. 14:00], lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka), w terminie do dnia 17.09.2021 r. do godziny 14:00.

b) uprzednia wpłata wadium w kwocie 33 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Zbigniewa Olszewskiego, o numerze: 18 8436 0003 0000 0030 1042 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.

4. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 17.09.2021 r. o godz. 14:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.

5. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (17.09.2021 r.). W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 1 000,00 PLN.

Image things

Turawa, opolskie

122 400 zł | Działka | 0.07 ha.

 • cena: 122 400 zł
Image things

Turawa, opolskie

122 400 zł | Działka | 0.07 ha.

 • cena: 122 400 zł
Image things

Turawa, opolskie

122 400 zł | Działka | 0.07 ha.

 • cena: 122 400 zł