Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Nowy Targ, małopolskie

387 649 zł | Działka | 0.3783 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 387 649 zł
 • Miasto: Nowy Targ
 • Powierzchnia: 0.3783 ha
 • Województwo: małopolskie
 • Liczba działek: 3
 • Numery działek: 121101_1.0001.17779/1, 121101_1.0001.17779/2, 121101_1.0001.17784/1,
 • Cena za m2: 102 zł
 • Ulica: Jana Pawła Ii
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 77 530 zł
 • Numer oferty: 135918X318319959
 • Termin wpłaty wadium: 2021-09-29 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza nr I w Nowym Targu Rynek 5 na podstawie art. 1013(6) kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 września 2021 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się


D R U G A L I C Y T A C J A

której przedmiotem jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z dz. ewid. nr 17779/1, 17779/2 i 17784/1, obszar całej nieruchomości 0,3783 ha, położona w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II (na wschód od lotniska) posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze XXXX/XXXXXXXX/X, stanowiąca własność dłużnika: xx
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 775.298,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji
wynosi 387.649,00 zł, tj. jedna druga wartości oszacowania.


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w kwocie 77.529,80 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wpłaty rękojmi można dokonać w kancelarii Komornika w gotówce lub na rachunek bankowy Komornika Sądowego nr 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4 , podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek, termin uiszczenia rękojmi przyjmowany jest na dzień uznania wpłaty rachunkiem Komornika.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 kpc).

Nieruchomość można oglądać w dniu 2021-09-23 od godz. 9:00 do godz. 15:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.

Image things

Michałowice, małopolskie

266 200 zł | Działka | 0.7579 ha.

 • cena: 266 200 zł
Image things

Kraków, Nowa Huta

463 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 74,30 m2 | 3 piętro

 • cena: 463 000 zł
 • 6 231 za m2
Image things

Kraków, Dębniki

1 zł | Lokal Użytkowy | 2 138,21 m2

 • cena: 1 zł
 • 0 za m2