Resko, zachodniopomorskie

80 000 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej xxj ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny położony w Resku przy ulicy Jedności Narodowej 22/1 wraz z przynależną piwnica, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Łobzie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, wraz z udziałem w wysokości 108/1000 we wspólnych częściach budynku i prawie własności gruntu objętych księgą wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X.
Cena wywoławcza: 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych)
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 8.000 zł oraz złożenie oferty w terminie do dnia 10.09.2021. do godziny 15.00, przy czym pisemne oferty zgodne z regulaminem przetargu należy składać w dwóch egzemplarzach: jeden w biurze syndyka, drugi do Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy na ręce sędziego komisarza.
Dodatkowe informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości, przetargu, procedury sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 502-347-912 bądź poprzez e-mail: [email protected]

Image things

Polanów, zachodniopomorskie

43 000 zł | Działka | 0.0971 ha.

  • cena: 43 000 zł
Image things

Daszewo, zachodniopomorskie

12 030 zł | Działka | 0.4144 ha.

  • cena: 12 030 zł
Image things

Wicko, zachodniopomorskie

248 000 zł | Działka | 0.1244 ha.

  • cena: 248 000 zł