Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Wrocław, Stare Miasto

437 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 102,00 m2 | 4 piętro

- 56 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia

Agata Kwolek

Kancelaria Komornicza, Św. Mikołaja 51/52, Wrocław, 50-127 Wrocław

tel. 71 342 91 91 / fax. 71 342 91 91 (wew. 22)

Sygnatura: KM 773/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2021 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 57, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Dłużnika, położonego przy GWARNA 19/9,WROCŁAW, 50-001 M. Wrocław, dla którego SĄD REJONOWY WROCŁAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny nr 9 położony na IV pietrze wielolokalowego budynku mieszkalnego w zabudowie zwartej przy ul. Gwarnej 19 we Wrocławiu. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr XXXX/XXXXXXXX/X
Zgodnie z zapisami przywołanej księgi, powierzchnia nieruchomości wynosi 102,00 m², na którą składa się powierzchnia trzech pokoi, kuchni, spiżarki, łazienka i przedpokoju; brak pomieszczenia przynależnego. Udział właściciela lokalu w prawie współwłasności do nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu oraz części budynku i urządzeń, nie służące do wyłącznego użytku właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, wynosi: 3572/100000 (tj. 3,572 %). Inwentaryzacja struktury i powierzchni lokalu wykonana podczas oględzin nieruchomości częściowo potwierdziła zapisy z księgi wieczystej. Rzeczywista powierzchnia lokalu wynosi 101,6 m2 i jest odmienna od powierzchni wskazanej w kartotece lokalu (jest mniejsza o 0,4 m2 od powierzchni rzeczywistej), co wynika z częściowej przebudowy lokalu, polegającej na podziale pokoi na mniejsze i stworzeniu nowego układu funkcjonalnego, związanego z wykorzystaniem dla potrzeb najmu. Rzeczywistą struktura lokalu tworzy 5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki oraz przedpokój. Lokal znajduje się w dobrym stanie techniczno-użytkowym, przy czym widoczne są drobne uszkodzenia, zniszczenia i wady oraz zaniedbania w prawidłowym utrzymaniu lokalu. Lokal dwustronny, o częściowo przechodnim charakterze pomieszczeń – z kuchni odbywa się wejście do dwóch łazienek, bez balkonu, loggii, tarasu, wyposażony w instalację elektryczną (gniazd wtykowych i oświetleniową), wodną, kanalizacyjną, gazową oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z elektrycznego bojlera. Lokal wykorzystywany był jako hostel, jednak obecnie stanowi pustostan. Budynek z przedmiotowym lokalem został wybudowany ok. 1910 roku, w technologii tradycyjnej, murowanej, znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, łącznie z sąsiednimi kamienicami Gwarna nr 15 i 17 posadowiony jest na działce ewidencyjnej nr 24 o powierzchni 0,1300 ha, AM-36, obręb: Stare Miasto we Wrocławiu, województwo: dolnośląskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 583 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 437 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA III O/WROCŁAW 42 1020 5242 0000 2402 0020 5443.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Agata Kwolek


Historyczne ceny

Image things

Wrocław, Krzyki

1 500 000 zł | Działka | 0.3136 ha.

  • cena: 1 500 000 zł
Image things

Wrocław, Fabryczna

37 000 zł | Lokal Użytkowy | 12,13 m2

  • cena: 37 000 zł
  • 3 050 za m2
Image things

Wrocław, Śródmieście

216 000 zł | Lokal Użytkowy | 30,65 m2

  • cena: 216 000 zł
  • 7 047 za m2