Głuchołazy, opolskie

8 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 15,92 m2 | 4 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 8 000 zł
 • Miasto: Głuchołazy
 • Powierzchnia: 15,92 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 503 zł
 • Ulica: Kościuszki 65
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 400 zł
 • Numer oferty: 132528X310380579
 • Termin wpłaty wadium: 2021-09-09 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Głuchołaz
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Głuchołazach

przy ul. Kościuszki 65 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
oznaczonej jako działka nr 83/2 o pow. 0,0220 ha,
objętej KW XXXX/XXXXXXXX/X
Na działce nr 83/2 o pow. 0,0220 ha znajduje się budynek mieszkalny,wielorodzinny, (10 lokali mieszkalnych) trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym - mieszkalnym, podpiwniczony, wolnostojący, przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy na pełnym deskowaniu. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi – 454,74 m2, kubatura budynku wynosi – 2146,44 m3.Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się na IV piętrze (poddasze), składa się z:

- jednego pokoju z aneksem kuchennym o łącznej pow. użytkowej 15,92 m2. w stanie kwalifikującym się do remontu. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,30m2. WC do wspólnego użytku na korytarzu, instalacja wodociągowa dostępna na korytarzu.

Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną. Ogrzewanie lokalu - piecowe.

Lokal nie ma sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2021r. poz. 497)

Wymieniony lokal zostanie sprzedany na własność wraz z udziałem wynoszącym 40/1000 części w częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021r. poz. 685)

Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają żadnych wpisów.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Kościuszki 65 posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 80 000,00 zł z okresem kredytowania od 23.10.2015r. do 23.10.2035r.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 000,00 zł

wartość lokalu wraz z udziałem w prawie własności gruntuO wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 80 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2021r. o godz. 9.00

w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 5 % ceny wywoławczej (tj. 400 zł) w terminie najpóźniej do dnia 9 września 2021r. na konto Urzędu Miejskiego w Głuchołazach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Głuchołazy Nr 55-8891-0000-2015-6507-9312-0003.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę dokonania wpłaty w gotówce lub zlecenia dokonania przelewu na wskazane konto, umieszczoną na dowodzie wpłaty.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania/ zamknięcia/ unieważnienia/ zakończenia przetargu.

Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej do dnia zawarcia umowy, przed podpisaniem aktu notarialnego.

W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Image things

Głuchołazy, opolskie

45 000 zł | Działka | 0.0642 ha.

 • cena: 45 000 zł
Image things

Głuchołazy, opolskie

170 000 zł | Działka | 0.1715 ha.

 • cena: 170 000 zł
Image things

Głuchołazy, opolskie

89 000 zł | Działka | 0.1964 ha.

 • cena: 89 000 zł