Zamość, lubelskie

592 667 zł | Dom | 123,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Tomasz Góra

Kancelaria Komornicza, Marsz. J. Piłsudskiego 33, Zamość, 22-400 Zamość

tel. 846279850 / fax.

Sygnatura: Km 4643/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz Góra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2021 o godz. 12:10 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, pokój 27, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy ,Sitaniec Błonie, 22-400 ZAMOŚĆ , dla której Sąd Rejonowy w Zamościu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z funkcją handlowo-usługową, powierzchnia zabudowy 123m², - działka ew. nr 1813/2. Niżej wymieniona cena zawiera podatek vat 23%.

Suma oszacowania wynosi 889 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 592 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO II O. w Lublinie 04 1240 2496 1111 0010 4384 4523.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zamościu mieszczącym się pod adresem: Wyszyńskiego 11, Zamość, 22-400 Zamość.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Góra


Image things

Zamość, lubelskie

1 927 800 zł | Obiekt | 2 267,00 m2

  • cena: 1 927 800 zł
  • 850 za m2
Image things

Zamość, lubelskie

330 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 72,53 m2 | 4 piętro

  • cena: 330 000 zł
  • 4 550 za m2
Image things

Zamość, lubelskie

2 338 200 zł | Obiekt | 871,00 m2

  • cena: 2 338 200 zł
  • 2 685 za m2