Białystok, Piasta I

115 457 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 32,50 m2 | 4 piętro

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Cezary Kalinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-09-2021r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,


należącego do dłużnika: xx

położonego: 15-054 Białystok, Mieszka I 2/24,


wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zachęta",


(Adres spółdzielni: 15-201 Białystok, ul.Warszawska 79),


dla którego to prawa nie jest założona Księga Wieczysta.


Powierzchnia przedmiotowego lokalu wynosi 32,50 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,00 m2. Lokal położony jest na V kondygnacji (IV piętrze). Lokal składa się z: pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc, przedpokoju. Brak balkonu.


Suma oszacowania wynosi 153 942,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 456,50zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 394,20zł. Rękojmię należy wpłacić do dnia 09.09.2021r. na konto komornika:


Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku 60124052111111000049282692


lub gotówką w Kancelarii komornika sądowego.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 w Czytelni Sądu Rejonowego odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Historyczne ceny

Image things

Białystok, Starosielce

142 017 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 39,80 m2 | Parter

  • cena: 142 017 zł
  • 3 568 za m2
Image things

Białystok, Piaski

122 800 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 17,04 m2 | 1 piętro

  • cena: 122 800 zł
  • 7 207 za m2
Image things

Białystok, podlaskie

116 800 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 21,36 m2 | 1 piętro

  • cena: 116 800 zł
  • 5 468 za m2