Tarnobrzeg, podkarpackie

139 925 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,47 m2

- 55 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 139 925 zł
 • Miasto: Tarnobrzeg
 • Powierzchnia: 60,47 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 2 314 zł
 • Ulica: Waryńskiego 14
 • Liczba pokoi: 3
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 13 993 zł
 • Numer oferty: 129224X302642611
 • Termin wpłaty wadium: 2021-08-06 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej xx na podstawie art. 311 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r., Prawo upadłościowe (Dz. U. 2019, poz. 498 t.j.), sprzeda w drodze przetargu:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 47 zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym nr 14 położonego w Tarnobrzegu przy ul. Waryńskiego na działce ewidencyjnej nr 3724/2 obręb nr 0012 wraz z przynależną piwnicą. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW TB1T/000706967 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Mieszkanie składa składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Powierzchnia mieszkania wynosi 60,47 m2. Do mieszkania przynależy piwnica.

Transakcja sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT.

Cena wywoławcza nie niższa niż – 139.925,30 zł (Słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych trzydzieści groszy).WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta - przetarg na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 47 w budynku ul. Waryńskiego 14, Tarnobrzeg, V GUp 92/20 – nie otwierać” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godz. 16:00 na adres Kancelarii Syndyka, ul. H. Sienkiewicza 20, 39-400 Tarnobrzeg. Koperta zawierająca ofertę powinna być złożona w drugiej zamkniętej kopercie.

2. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Kancelarii.

3. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 9 sierpnia 2021 r. godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Tarnobrzegu, ul. H. Sienkiewicza 20;

4. Wpłacie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r. w wysokości 10% od ceny wywoławczej: 139.925,30 zł tj. 13.992,53 zł. (Słownie: trzynaście tyś. dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa zł. 53/100) na konto masy upadłości w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie o numerze rachunku - 41 8589 0006 0030 0976 3933 0002. Wadium uważa się za wpłacone z dniem uznania na rachunku bankowym sprzedającego.

Historyczne ceny

Image things

Tarnobrzeg, podkarpackie

1 400 000 zł | Lokal Użytkowy | 2 236,60 m2

 • cena: 1 400 000 zł
 • 626 za m2
Image things

Tarnobrzeg, podkarpackie

86 348 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 86 348 zł
Image things

Tarnobrzeg, podkarpackie

163 575 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 163 575 zł