Suwałki, podlaskie

162 300 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,74 m2 | 1 piętro

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

OpisKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Marta Milewska

Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki

tel. 875662470 / fax. 875662470

Sygnatura: MM Km 722/18


                                         

                                           OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Marta Milewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 10 września 2021 r., o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się I licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 34, położonego na I piętrze w budynku wielorodzinnym przy ul. Korczaka 1A w Suwałkach, o powierzchni 59,74 m.kw. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 8,57 m.kw. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność xx

Wartość szacunkowa w/w nieruchomości stanowi kwotę 216 400,00 zł.
Cena wywołania 162 300,00 zł.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości 21 640,00 zł.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 07 września 2021 r., o godz. 09:45.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 566-24-70.
Osoby chętne do obejrzenia nieruchomości proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, na rachunek bankowy Komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 89 93590002 0021 2139 2000 0001 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub też przez złożenie dokumentu do zbiorów dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji, wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.

Komornik Sądowy Marta Milewska

Historyczne ceny

Image things

Suwałki, podlaskie

435 333 zł | Lokal Użytkowy | 275,13 m2

  • cena: 435 333 zł
  • 1 582 za m2
Image things

Suwałki, podlaskie

500 000 zł | Działka | 0.6857 ha.

  • cena: 500 000 zł
Image things

Suwałki, podlaskie

852 000 zł | Lokal Użytkowy | 1 027,79 m2

  • cena: 852 000 zł
  • 829 za m2