Kraków, Krowodrza

26 580 zł | Garaż | 11,53 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 26 580 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 11,53 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 2 305 zł
 • Ulica: Oboźna 11a
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 125899X294855461
 • Termin wpłaty wadium: 2021-07-26 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości xx. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg na sprzedaż:

udziału w prawie własności lokalu niemieszkalnego - garażu wielostanowiskowego, położonego w budynku w Krakowie przy ul. Oboźna 11A z którym związane jest wyłączne prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 8 o pow. 11,53 m2 oraz udziału w prawie własności działki ewidencyjnej 80/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, zapewniającej na dostęp do drogi publicznej dla przedmiotowego lokalu niemieszkalnego.
Dla lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego założona jest Księga Wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej założona jest Księga Wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej założona jest Księga Wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza (brutto) wynosi 26 580,00 zł

Oferty należy składać w terminie do 26.07.2021 r. do godz. 15:00.
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA GARAŻ PRZY UL. OBOŹNEJ 11A” można złożyć osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
W przypadku ofert nadesłanych korespondencyjnie jako datę doręczenia uznaje się termin faktycznego dostarczenia przesyłki, nie zaś datę jej nadania.

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dn. 27.07.2021 r. Oferenci zostaną powiadomieni o wynikach przetargu mailowo lub telefonicznie.

Pełna treść regulamin przetargu wraz ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa dostępny na wniosek zainteresowanego wysłany na adres email: [email protected]

Informacje na temat przetargu: [email protected] lub tel. 725123065.

Image things

Kraków, Bieńczyce

1 zł | Garaż | 9,96 m2

 • cena: 1 zł
 • 0 za m2
Image things

Kraków, Podgórze Duchackie

227 465 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 55,70 m2 | 6 piętro

 • cena: 227 465 zł
 • 4 084 za m2
Image things

Kraków, Podgórze

130 000 zł | Działka | 0.0549 ha.

 • cena: 130 000 zł