Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Błotnica Strzelecka, opolskie

180 467 zł | Dom | 128,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Monika Pawlewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-07-2021 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy Opolska 11, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój 115, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: xxx, xxxx, położonej przy Leśna 4, 47-134 Błotnica Strzelecka, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 394/1 o powierzchni 0,0820 ha. Na działce znajduje się budynek mieszkalny (nr ewid. 603) o powierzchni zabudowy 85m2, około 30-letni, w typie tzw. kostkiz lat 1960/80-ch, piętrowy, podpiwniczony. Łączna powierzchnia użytkowa, z pominięciem pomieszczeń w piwnicy wynosi około 128m2. W odległości około 5 m od domu znajduje się budynek niemieszkalny (nr ewid. 331) o powierzchni zabudowy 56m2 mieszczący garaż z bramą wjazdową i pomieszczenia magazynowe. Do budynku garażowo-magazynowego przylega część (około 10m2) budynku niemieszkalnego o nr ewid. 330. Pozostała część tego budynku znajduje się na działce nr 394/4 oraz nr 394/5.

Suma oszacowania wynosi 270 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 180 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP STRZELCE OPOLSKIE 80 1020 3714 0000 4702 0007 8469.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

53 250 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

  • cena: 53 250 zł
  • 53 250 za m2
Image things

Krapkowice, opolskie

78 120 zł | Działka | 0.0709 ha.

  • cena: 78 120 zł
Image things

Tarnów Grodkowski, opolskie

260 813 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 260 813 zł
  • 260 813 za m2