Rzeszów, podkarpackie

212 700 zł | Działka | 0.4718 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.08.2021, o godzinie 13:00,rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 8791 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego licytacja elektroniczna

Grunty niezabudowane w Rzeszowie - działka nr 11, XXXX/XXXXXXXX/X

Licytacja zakończy się w dniu 19.08.2021 o godzinie 13:00.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: PEKAO II O. w Rzeszowie 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Image things

Rzeszów, podkarpackie

25 000 zł | Garaż | 1,00 m2

  • cena: 25 000 zł
  • 25 000 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

25 000 zł | Garaż | 1,00 m2

  • cena: 25 000 zł
  • 25 000 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

25 000 zł | Garaż | 1,00 m2

  • cena: 25 000 zł
  • 25 000 za m2