Rzeszów, podkarpackie

997 500 zł | Działka | 0.5735 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 997 500 zł
 • Miasto: Rzeszów
 • Powierzchnia: 0.5735 ha
 • Województwo: podkarpackie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 186301_1.0222.5964/26,
 • Cena za m2: 174 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 99 750 zł
 • Numer oferty: 122026X285784895
 • Termin wpłaty wadium: 2021-08-20 - Co to znaczy?

Opis

ARZĄD POWIATU RZESZOWSKIEGO
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.)
ogłasza
pierwszy przetarg pisemny ograniczony
na sprzedaż: nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II, oznaczonej jako:
działka nr 5964/26 o pow. 0,5735 ha, obj. KW XXXX/XXXXXXXX/X

Działka usytuowana jest na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko, niezabudowana, znajduje się na niej sieć teletechniczna oraz kabel energetyczny sieci średniego napięcia (przesył). Działka przylega bezpośrednio do drogi ogólnodostępnej o nawierzchni bitumicznej. Działka leży na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 156/11/2007 w rejonie „Rzeszów Dworzysko", uchwalonym Uchwała Nr LX/1027/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 września 2009r., zgodnie z którym znajduje się ona w konturze 6P,U/UC - teren przeznaczony pod przemysł, składy i magazyny, usługi komercyjne, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, komunikację, sieci infrastruktury technicznej oraz budowle towarzyszące.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi kwotę 997 500,00 zł netto.
Wadium uprawniające do udziału w przetargu wynosi kwotę 99 750,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2021r. o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ul Grunwaldzkiej 15 (IV piętro), pok. 462a.
Przetarg ograniczony jest do podmiotów, które na dzień złożenia oferty będą posiadały zgodę Zarządu Powiatu Rzeszowskiego na prowadzenie działalności na terenie Parku Naukowo - Technologicznego Rzeszów - Dworzysko wyrażoną w formie uchwały, z uwagi na fakt, iż nieruchomość objęta niniejszym ogłoszeniem usytuowana jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Rzeszów

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie kompletnej pisemnej oferty w terminie do dnia 20.08.2021r.

Image things

Rzeszów, podkarpackie

25 000 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 25 000 zł
 • 25 000 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

25 000 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 25 000 zł
 • 25 000 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

25 000 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 25 000 zł
 • 25 000 za m2