Brzesko, małopolskie

215 000 zł | Mieszkanie | 92,95 m2

- 33 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 215 000 zł
 • Miasto: Brzesko
 • Powierzchnia: 92,95 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 2 313 zł
 • Ulica: Mickiewicza 68a
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 21 000 zł
 • Numer oferty: 121644X284890251
 • Termin wpłaty wadium: 2021-08-13 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na zbycie lokali przy ul. Mickiewicza 68a

Przedmiot przetargu - lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 92,95 m2, z którym związany będzie udział wynoszący 9295/34065 części we wspólnych częściach budynku oraz nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr nr: 2337/4, 2337/7 o łącznej pow. 0,2126 ha, objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Ustanowienie odrębnej własności lokalu nr 1 nastąpi wraz z umową sprzedaży.


Lokal mieszkalny nr 1 położony jest na parterze czterolokalowego wolnostojącego budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 68a w Brzesku. Zbywany lokal składa się z dwóch pokoi, korytarza, wiatrołapu, pomieszczenia gospodarczego, kuchni, łazienki. Stan techniczny lokalu jest poniżej przeciętny. Częściowo została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Remontu (położenie podłóg, częściowe skucie tynków i uzupełnienie ubytków) wymagają ściany w pokojach, korytarzu oraz kuchni. Na końcu korytarza występuje duży ubytek w podłodze wymagający uzupełnienia i położenia wylewki. Wszędzie niezbędne jest nakładanie gładzi oraz malowanie.Cena wywoławcza opisanego lokalu wraz z udziałem wynoszącym 9295/34065 części we wspólnych częściach budynku i działek nr nr: 2337/4, 2337/7, obr. Brzesko-miasto wynosi: 215 000,00 zł.

Wysokość wadium wynosi: 21 000,00 złPrzetarg odbędzie się dnia 20.08.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku powiat Brzesko woj. małopolskie przy ul. Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 kodeksu cywilnego), winna okazać stosowne pełnomocnictwo.

Wadium w wysokościach podanych przy wyszczególnionych lokalach należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 nr
18 85910007 0100 0902 1786 0006 w taki sposób, aby w dniu 13.08.2021 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer lokalu, na który wpłacane jest wadium. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.

Historyczne ceny

Image things

Brzesko, małopolskie

2 700 000 zł | Działka | 1.0708 ha.

 • cena: 2 700 000 zł