Brodnica, kujawsko-pomorskie

82 041 zł | Działka | 0.1046 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 82 041 zł
 • Miasto: Brodnica
 • Powierzchnia: 0.1046 ha
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 78 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 204 zł
 • Numer oferty: 121587X284756757
 • Termin wpłaty wadium: 2021-07-13 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Brodnicy
ul.Kamionka 23
ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.Długiej i ul.Truskawkowej w Brodnicy, zapisanych w księdze wieczystej KW XXXX/XXXXXXXX/X,
jak niżej:


5) działka nr 52/17 o pow.0,1046 ha
cena wywoławcza - 66.700,00 zł + podatek VAT w wys.23 % -11.799,00 zł tj.łącznie 82.041,00 zł
wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 8.204,10 złPrzedmiotowe nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Podgórnej, Długiej oraz Ustronie do granic miasta z Gminą Brodnica, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/298/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 października 2009 r. (ogłosz. w Dz.Urz. woj. kujawsko-pomorskiego z 2010 r. Nr 43, poz.450) oznaczone są symbolem 17 MN-U- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zblokowana z obiektami usługowymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 r. o godz.10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy, pokój 117.
Termin wpłaty wadium - 13 lipca 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Brodnicy w Banku Spółdzielczym w Brodnicy nr 32 9484 1150 2200 0031 9186 0009.
Burmistrz Brodnicy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pokój 117, tel.(56) 4930605 lub (56) 4930317.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy w Biuletynie Informacji Publicznej, https://brodnica.pl, https://bip.brodnica.ploraz wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy na tablicy informacyjnej oraz na miejskich tablicach ogłoszeń.

Image things

Brodnica, kujawsko-pomorskie

63 700 zł | Działka | 0.0677 ha.

 • cena: 63 700 zł