Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

330 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza aukcję (licytację) na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiat ostrowiecki,
województwo świętokrzyskie.

Przedmiotem aukcji jest: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 1/18
o pow. 0,5869 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach przy
ul. Świętokrzyskiej 27 obręb geodezyjny 41 jednostka ewidencyjna 260701_1,
powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, dla której w Sądzie Rejonowym
w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga
wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X wraz z prawem własności budynku magazynowego
znajdującego się na tej nieruchomości, oraz udziału wynoszącego 1/5 części
w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej
w ewidencji gruntów nr 1/12 o pow. 0,4001 ha służącej jako wewnętrzna droga
dojazdowa dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Licytacja odbędzie się w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w miejscu prowadzenia
działalności w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 27, w sali konferencyjnej
na I piętrze w budynku administracyjnym w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 10:00

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

71 000 zł | Działka | 0.1106 ha.

  • cena: 71 000 zł
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

76 000 zł | Działka | 0.1181 ha.

  • cena: 76 000 zł
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

40 000 zł | Działka | 0.0609 ha.

  • cena: 40 000 zł