Broniszów, lubuskie

45 500 zł | Działka | 1.72 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 45 500 zł
 • Miasto: Broniszów
 • Powierzchnia: 1.72 ha
 • Województwo: lubuskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 080404_5.0001.43,
 • Cena za m2: 3 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 550 zł
 • Numer oferty: 121187X283819957
 • Termin wpłaty wadium: 2021-06-22 - Co to znaczy?

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Kożuchów, powiat nowosolski, województwo lubuskie, pochodzącej z byłego Państwowego Funduszu gminy Kożuchów. I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, określona w wykazie nr ZIE.WKUR.SZSŁ.4240.222.2021.BM.7 opublikowanym 16.04.2021 r. w siedzibie: Oddziału Terenowego KOWR w Gorzowie Wielkopolskim Filii w Zielonej Górze, SZ KOWR w Sławie, Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, Sołectwa Broniszów, na stronie www.kowr.gov.pl, Lubuskiej Izby Rolniczej, .

NIERUCHOMOŚĆ rolna, niezabudowana położona - województwo lubuskie, powiat nowosolski, gmina Kożuchów, obręb Broniszów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 43 o powierzchni ogólnej 1,7200 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 45 500,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset 00/100 złotych)
Wadium wynosi: 4 550,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt 00/100 złotych)
Minimalne postąpienie: 460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt 00/100 złotych)
Na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) transakcja zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

Image things

Broniszów, lubuskie

17 700 zł | Działka | 0.62 ha.

 • cena: 17 700 zł