Grudziądz, kujawsko-pomorskie

190 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 103,78 m2 | 3 piętro

- 55 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
ogłasza rokowania na zbycie


Focha 20/6


Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obslugi Mieszkańców: - BOM przy ul. Curie-Skłodowskiej, tel. 56 45 120 20 Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów i rokowań.
Pierwsze rokowania odbędą się w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Curie - Sklodowskiej 5-7 w Grudziądzu dnia 14 czerwca 2021 r. w przypadku zakończenia rokowań w/w terminie wynikiem negatywnym, kolejne rokowania będą odbywać się w każdy poniedzialek w godzinach urzędowania Spółki do momentu rozstrzygnięcia lub zamknięcia rokowań. Osoby biorące udzial w rokowaniach winny stawić się osobiście lub przez pelnomocnika.
Warunkiem udziału w rokowaniach jest dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziadzu - BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Grudziadz nr r - ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 9.500,00 zl najpóźniej do piątku bedacego dniem urzędowania MPGN SP. Z O.O., poprzedzajacego rokowania. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywajacą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów nie będzie podlegała zwrotowi.

Historyczne ceny

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

66 500 zł | Działka | 0.1 ha.

  • cena: 66 500 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

132 000 zł | Działka | 0.2414 ha.

  • cena: 132 000 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

80 000 zł | Działka | 0.1205 ha.

  • cena: 80 000 zł