Grudziądz, kujawsko-pomorskie

175 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 83,50 m2 | 1 piętro

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
ogłasza rokowania na zbycie


Tytoniowa 6/4

Pierwsze rokowania odbędą się w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Curic - Sklodowskiej 5-7 w Grudziądzu dnia 14 czerwca 2021 r. w przypadku zakończenia rokowań w/w terminie wynikiem negatywnym, kolejne rokowania będą odbywać się w każdy poniedzialek w godzinach urzędowania Spólki do momentu rozstrzygnięcia lub zamknięcia rokowań. Osoby biorące udzial w rokowaniach winny stawić się osobiście lub przez pelnomocnika. Warunkiem udziału w rokowaniach jest dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z 0.0. w Grudziadzu - BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Grudziądz nr r - ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 8.750,00 zł najpóźniej do piątku będącego dniem urzędowania MPGN Sp. z o. o., poprzedzajacego rokowania. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o.

Historyczne ceny

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

116 000 zł | Działka | 0.2313 ha.

  • cena: 116 000 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

58 500 zł | Działka | 0.112 ha.

  • cena: 58 500 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

3 450 000 zł | Działka | 1.8075 ha.

  • cena: 3 450 000 zł