Kraków, Zwierzyniec

308 160 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 34,24 m2

- 25 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 308 160 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 34,24 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 9 000 zł
 • Ulica: Senatorska 25
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 15 500 zł
 • Numer oferty: 119061X278840865
 • Termin wpłaty wadium: 2021-06-15 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM" w Krakowie, ul. Dzielskiego 2 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony w celu ustalenia osoby, która uzyska prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 25/5 w Krakowie o pow. użytkowej 34,24 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, położonego na pierwszym piętrze.
- do mieszkania przynależy piwnica o pow. użytkowej 1,80 m2.
- cena wywoławcza 9.000,00 zł/1m2
- wysokość wadium 15.500,00 zł
Postąpienie minimum 100,00 zł/1m2.
Przetarg bez udziału oferentów odbędzie się 17 czerwca 2021r. (czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Dzielskiego 2.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia formularza ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Spółdzielni www.smcentrum.com.plw zakładce przetargi. Do formularza prosimy dołączyć kserokopię potwierdzającą wpłatę wadium. Niniejsze dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: przetarg ofertowy na lokal mieszkalny Kraków ul. Senatorska 25/5) w siedzibie Spółdzielni ul. Dzielskiego 2, pokój nr 215 lub przesłać na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa "Centrum" ul. Dzielskiego 2, 31-465 Kraków - w terminie do dnia 15 czerwca 2021 roku do godziny 14.00.
Oglądanie mieszkania odbędzie się w dniach: 7 czerwca 2021 roku (poniedziałek) w godzinach od 14.00 do 16.30 oraz 10 czerwca 2021 roku (czwartek) w godzinach 12.00 do 14.30. Spotkanie w zbywanym mieszkaniu z zachowaniem wymogów sanitarnych.
Stan techniczny mieszkania wymaga remontu, który wykonuje nabywca na własny koszt i we własnym zakresie, bez żadnych roszczeń z tego tytułu pod adresem Spółdzielni.
Bliższych informacji na temat zakresu remontu udzieli Dział Techniczny Spółdzielni, tel. 12/417-34-09, 12/411-12-41.
Wpłata wadium do dnia 14 czerwca 2021r. na konto S.M. "CENTRUM" Bank Pocztowy S.A. O/Kraków nr 07 1320 1856 2917 3228 2000 0001. Za datę wpływu przyjmuje się dzień uznania na rachunku Spółdzielni.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne i osoby prawne.

Historyczne ceny

Image things

Kraków, Nowa Huta

1 087 200 zł | Działka | 0.3191 ha.

 • cena: 1 087 200 zł
Image things

Kraków, Mistrzejowice

194 792 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,73 m2 | Parter

 • cena: 194 792 zł
 • 5 029 za m2
Image things

Kraków, Prądnik Biały

28 808 zł | Działka | 0.3063 ha.

 • cena: 28 808 zł