Tarnów, małopolskie

1 740 528 zł | Obiekt | 2 397,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 740 528 zł
 • Miasto: Tarnów
 • Powierzchnia: 2 397,00 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 726 zł
 • Ulica: Kryształowa
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 174 053 zł
 • Numer oferty: 118964X278613691
 • Termin wpłaty wadium: 2021-07-30 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Krośnieńskich xx w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonych w Tarnowie, przy ul. Kryształowej

? Nieruchomości składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działki 139/7 o powierzchni 0,1812 ha, zabudowanej budynkiem administracyjnym i służb technicznych o łącznej powierzchni użytkowej 2397 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X
? Cena wywoławcza netto: 1.740.528 zł

Warunki przetargu:
? Warunkiem uczestniczenia w sprzedaży jest:
? złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta nieruchomość TARNÓW, sygn. akt V GUp 2/09 - NIE OTWIERAĆ" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00 na adres Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział V Gospodarczy, ul. Wolności 3, 38-400 Krosno.
? Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto na konto Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej, numer: 75 1130 1105 0005 2078 9520 0001 w terminie do 30 lipca 2021 r.

Image things

Tarnów, małopolskie

77 925 zł | Działka | 0.0834 ha.

 • cena: 77 925 zł