Uście, lubuskie

23 700 zł | Działka | 0.0575 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 23 700 zł
 • Miasto: Uście
 • Powierzchnia: 0.0575 ha
 • Województwo: lubuskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 080403_2.0009.496/19,
 • Cena za m2: 41 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 370 zł
 • Numer oferty: 118869X278391201
 • Termin wpłaty wadium: 2021-06-28 - Co to znaczy?

Opis

Wójt Gminy Kolsko
o g ł a s z a
pisemne przetargi nieograniczone

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Uście gmina Kolsko:

5. dz. nr 496/19 o pow. 575 m2, cena wywoławcza 23.700,00 zł, wysokość wadium 2.370,00 zł


Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę letniskową.
Dla w/w nieruchomości odbyły się przetargi: I– 18 września 2020 r., II- 12 marca 2021 r.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Część jawna przetargów odbędzie się 2 lipca 2021 r. o godz. 10.20 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12.

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 28 czerwca 2021 r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 28 czerwca 2021 r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 28 czerwca 2021 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu. W przypadku wpłaty wadium w imieniu innego podmiotu dodatkowo w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać ten podmiot.
Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 28 czerwca 2021 r. w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki letniskowej nr ……. położonej w Uściu ”.

Image things

Gubin, lubuskie

64 400 zł | Działka | 0.0858 ha.

 • cena: 64 400 zł
Image things

Nowa Sól, lubuskie

99 000 zł | Działka | 0.0881 ha.

 • cena: 99 000 zł
Image things

Murzynowo, lubuskie

20 930 zł | Działka | 0.75 ha.

 • cena: 20 930 zł