Szczawnica, małopolskie

221 900 zł | Dom | 131,85 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości xx w upadłości zam. w Wieliczce

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym (działka ewidencyjna nr 920/5), objętej księgą wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X oraz udział (1/3) w nieruchomości niezabudowanej (działka ewidencyjna nr 920/3), objętej księgą wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X, położonych w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej 14.

Łączna sprzedaż ww nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż wartości oszacowania, tj. za kwotę 221.900,00 zł brutto.

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem:

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

www.syndyksprzeda.pl e-mail:
[email protected]
skontaktuj się


Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia ww nieruchomości.

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania (tj. 22.190,00 zł) na rachunek masy upadłości w prowadzony w Idea Bank: 71 1950 0001 2006 0082 4310 0001. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – Szczawnica” na adres: Biuro syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia: 7 czerwca 2021 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, dnia 14 czerwca 2021 r. o godz. 12.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie intranetowej Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego

Image things

Nowy Targ, małopolskie

213 600 zł | Obiekt | 96,42 m2

  • cena: 213 600 zł
  • 2 215 za m2
Image things

Bobrek, małopolskie

1 100 000 zł | Obiekt | 3 031,79 m2

  • cena: 1 100 000 zł
  • 363 za m2
Image things

Krynica-Zdrój, małopolskie

180 001 zł | Działka | 0.0902 ha.

  • cena: 180 001 zł