Kraków, Wzgórza Krzesławickie

181 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 25,10 m2 | 2 piętro

- 1 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 181 000 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 25,10 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 7 211 zł
 • Ulica: Na Stoku 29a
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 18 100 zł
 • Numer oferty: 118610X277784623
 • Termin wpłaty wadium: 2021-06-15 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Krakowie os. Na Stoku 32a ogłasza przetarg pisemny-ofertowy na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku os. Na Stoku 29A w Krakowie o pow. 25,10 m2. Lokal położony jest na II piętrze, składa się jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy. Cena wywoławcza wynosi: 181 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy).
Oględziny lokalu odbędą się w dniu 8 czerwca 2021 r. o godz: 1600 – 1700 – zbiórka przed pierwszą klatką budynku. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto SM „Hutnik" nr 10 1020 2906 0000 1402 0013 7844 z dopiskiem, że wadium dotyczy przetargu na lokal mieszkalny nr 8 w os. Na Stoku 29A w Krakowie. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na lokal mieszkalny” należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do 15 czerwca 2021 r. do godz. 17oo. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz: 10". Warunki przetargu określa Regulamin organizowania przetargu na zbycie lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu niż mieszkalne w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Krakowie, który jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.krakow.pl w zakładce „Statut Regulaminy".

Historyczne ceny

Image things

Kraków, Prądnik Biały

295 584 zł | Mieszkanie | 66,80 m2 | 1 piętro

 • cena: 295 584 zł
 • 4 425 za m2
Image things

Kraków, Bronowice Małe Wschód

1 559 729 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 1 559 729 zł
 • 1 559 729 za m2
Image things

Kraków, Nowa Huta

1 087 200 zł | Działka | 0.3191 ha.

 • cena: 1 087 200 zł