Chełm, lubelskie

147 540 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 66,19 m2 | 2 piętro

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Jacek Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-06-2021 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy Al. I Armii Wojska Polskiego 16 16, 22-100 , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Lubelska 17/9, 22-100 Chełm , dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej stanowiąca odrębną własność, położona w Chełmie przy ul. Lubelskiej nr 17 oznaczona numerem 9. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 66,19 m2, składa się z kuchni, 2 pokoi, korytarza, łazienki z wc oraz części klatki schodowej (zgodnie z zapisem w KW). Lokal położony jest na III kondygnacji (2 piętrze) w kamienicy. Z lokalem związany jest udział w gruncie i w części budynku oraz urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu, w wysokości 6619/81285. Dla nieruchomości lokalowej została założona przez Sąd Rejonowy w Chełmie odrębna księga wieczysta o nr KW XXXX/XXXXXXXX/X. Budynek posadowiony jest na działce nr 466, obr. 15 o powierzchni 0,0832 ha położonej przy ulicy Lubelskiej. Dla gruntu oraz budynku Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr XXXX/XXXXXXXX/X. Lokal będący przedmiotem licytacji położony jest na terenie miasta Chełm. Działka nr 466 obr. 15 na której posadowiony jest budynek, a w nim nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem wyceny, zlokalizowana jest w centralnej części miasta, w obrębie ścisłego centrum, w sąsiedztwie rynku chełmskiego. Kamienica położona jest bezpośrednio przy drodze publicznej utwardzonej kostką brukową - ulicy Lubelskiej, w sąsiedztwie najważniejszych zabytków historycznych miasta, m.in. Bazyliki oraz Muzeum. Bardzo dobry dostęp do infrastruktury handlowo – usługowej, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się liczne punkty handlowo-usługowe - liczne placówki bankowe, sklepy spożywcze, drogerie oraz instytucje – szkoły średnie, kościół, poczta, Urząd Miasta, muzeum, kino, przychodnia, sąd rejonowy. Działka o pow. 832m2 kształt regularny, prostokątny, konfiguracja terenu pochyła. Lokalizacja nieruchomości oceniona jako bardzo atrakcyjna, w obrębie ścisłego centrum miasta, w sąsiedztwie najważniejszych zabytków miasta, z bardzo dobrym dostępem do infrastruktury handlowo-usługowej. Instalacje w budynku:c.o. - sieć miejska, wod.-kan. - sieć miejska, inst. elektryczna, inst. teleinformatyczna. Stan techniczny budynku dobry, modernizacji wymaga dach. Przedmiotowy lokal (nr 9 o powierzchni użytkowej 66,19m2) usytuowany jest na trzeciej kondygnacji (2 piętrze), w południowozachodniej części budynku. Lokal składa się z dwóch pokoi przechodnich, w tym jeden pokój z aneksem kuchennym, korytarza oraz łazienki z WC. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. - okna drewniane nowego typu, - drzwi wewnętrzne płycinowe nowego typu, - ogrzewanie miejskie, kaloryfery aluminiowe, panelowe, - ogrzewanie wody z piecyka elektrycznego.

Suma oszacowania wynosi 196 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 540,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 672,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Lublinie 54 1020 3147 0000 8402 0074 7725.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chełmie mieszczącym się pod adresem: Al. I Armii Wojska Polskiego 16 16, 22-100 Chełm.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Historyczne ceny

Image things

Chełm, lubelskie

1 730 000 zł | Obiekt | 1 023,10 m2

  • cena: 1 730 000 zł
  • 1 691 za m2
Image things

Chełm, lubelskie

71 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,54 m2 | Parter

  • cena: 71 000 zł
  • 2 117 za m2
Image things

Chełm, lubelskie

168 218 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 47,60 m2

  • cena: 168 218 zł
  • 3 534 za m2