Płociczno-Tartak, podlaskie

37 484 zł | Mieszkanie | 24,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Kancelaria Komornicza przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2021 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny, ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja:


- lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy 7/1,Płociczno-Tartak, 16-400 Suwałki, dla którego VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa - jedna kondygnacja (parter) w budynku mieszkalnym położonym we wsi Płociczno - Tartak 7, gmina Suwałki. W okolicy Jezioro Wigry. Nieruchomość składa sie z 3 mieszkań: 1) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 59,10 m2, stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem 306/1000 w nieruchomości wspólnej. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 7,60 m2. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta o numerze XXXX/XXXXXXXX/X (nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym - odpłatna służebność mieszkania i piwnicy na rzecz osoby urodzonej w 1945r.) (suma oszacowania lokalu - 92902zł, prawo służebności osobistej - 42924,00zł); 2) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 47,70 m2, stanowiący odrębna nieruchomość, wraz z udziałem 241/1000 w nieruchomości wspólnej. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 3,60 m2. KW lokalu: XXXX/XXXXXXXX/X (suma oszacowania lokalu - 73168,00zł) (mieszkanie nie jest zamieszkałe); 3) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 24,00 m2, stanowiący odrębną nieruchomość, wraz z udziałem udziałem 125/1000 w nieruchomości wspólnej. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 3,40 m2. KW lokalu: XXXX/XXXXXXXX/X (suma oszacowania lokalu - 37950,00zł) (mieszkanie nie jest zamieszkałe). W budynku łącznie znajdują się 4 lokale ( 3 na parterze i 1 na poddaszu). Lokale na parterze, które są przedmiotem licytacji, posiadają łączną powierzchnię 130,80 m2. Łączna pow. 4 lokali mieszkalnych to 196,30m2. Budynek położony jest na działce nr 363/55 o pow. 2561 m2. Mieszkania do generalnego remontu. Na działce usytuowane są 2 budynki gospodarcze w złym stanie technicznym. Dla nieruchomości wspólnej prowadzona jest księga wieczysta o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Dłużnik nie mieszka pod w/w adresem. Łączna suma oszacowania w/w 3 nieruchomości wynosi 161096,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120822,00zł. Rękojmia wynosi: 16110,00zł Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-09-2021r.: PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569 Termin oglądania nieruchomości: 08.09.2021r. o godz. 9.00. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.

Suma oszacowania wynosi 49 978,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 483,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 998,00 zł.

Image things

Nurzec-Stacja, podlaskie

16 800 zł | Działka | 0.08 ha.

  • cena: 16 800 zł
Image things

Białystok, Jaroszówka

200 000 zł | Działka | 0.0801 ha.

  • cena: 200 000 zł
Image things

Borowskie Gziki, podlaskie

204 709 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 204 709 zł