Wieluń, łódzkie

148 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 35,62 m2 | 3 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 148 000 zł
 • Miasto: Wieluń
 • Powierzchnia: 35,62 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 4 155 zł
 • Ulica: Os. Wyszyńskiego 15
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 14 800 zł
 • Numer oferty: 118349X277173361
 • Termin wpłaty wadium: 2021-06-07 - Co to znaczy?

Opis

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu
ul. A. Struga 1, 98-300 Wieluń
ogłasza przetarg nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w Wieluniu w os. Wyszyńskiego 15 /III piętro/, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,62 m.

Wartość w/w lokalu mieszkalnego została określona przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 148.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 roku o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Andrzeja Struga 1 w Wieluniu.

Osoby zainteresowane mogą oglądać mieszkanie w dniu 2 czerwca 2021 roku w godzinach od 800 do 1400, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z administracją os. Wyszyńskiego (tel. 43 843 93 80).

Osoba przystępująca do przetargu winna złożyć ofertę, w nieprzejrzystej i trwale zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na lokal mieszkalny nr 27 w os. Wyszyńskiego 15 w Wieluniu” w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Andrzeja Struga 1 w Wieluniu do dnia 8 czerwca 2021 roku do godz. 1500 z określeniem kwoty wartości mieszkania oraz potwierdzeniem gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego. Ponadto powinna wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP SA nr 30 1020 3958 0000 9302 0150 8936 wadium
w wysokości 14.800,00 zł: (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych) do dnia 7 czerwca 2021 roku. Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.

Wpłatę pozostałej wartości rynkowej lokalu mieszkalnego przez osobę, która złożyła najkorzystniejszą ofertę należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia przez Spółdzielnię.

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności, koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym, uzupełnienie wkładu z tytułu wykupu gruntu na własność, przygotowanie dokumentów do notariusza /rzuty właściwej kondygnacji budynku/ oraz ewentualne koszty podatkowe obciążają wygrywającego przetarg.

Historyczne ceny

Image things

Wieluń, łódzkie

150 000 zł | Działka | 0.0483 ha.

 • cena: 150 000 zł