Lublin, lubelskie

378 000 zł | Mieszkanie | 52,21 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 378 000 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 52,21 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 7 240 zł
 • Ulica: Zachodnia 7
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 37 800 zł
 • Numer oferty: 118058X276491839
 • Termin wpłaty wadium: 2021-06-14 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” w Lublinie informuje o przetargu ustnym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Zachodniej 7 o pow. użytkowej 52,21 m2, położonego na I piętrze budynku, który odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 roku o godz.12.00 w budynku Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 25.

Wartość rynkowa przedmiotowego lokalu według wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynosi 378 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu ustnego powinien wpłacić wadium w wysokości 10 % sumy oszacowania, to jest 37 800,00 zł na konto spółdzielni w ING Banku Śląskim 15 1050 1953 1000 0022 4267 6373 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia 14.06.2021 r. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielca w Lublinie, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyla się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone następnego dnia po zakończeniu wyboru oferenta a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny sprzedaży.

Szczegółowych informacji w tym o możliwości obejrzenia lokalu udziela Dział Członkowski i Windykacji SM „Spółdzielca” pokój numer 4, tel. 81 532 80 81 wew. 133 i 134.

Historyczne ceny

Image things

Lublin, lubelskie

109 000 zł | Mieszkanie | 16,08 m2

 • cena: 109 000 zł
 • 6 779 za m2
Image things

Lublin, lubelskie

2 000 000 zł | Obiekt | 488,20 m2

 • cena: 2 000 000 zł
 • 4 097 za m2
Image things

Lublin, lubelskie

1 507 500 zł | Działka | 0.2362 ha.

 • cena: 1 507 500 zł