Siemiatycze, podlaskie

192 590 zł | Mieszkanie | 72,05 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 192 590 zł
 • Miasto: Siemiatycze
 • Powierzchnia: 72,05 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 2 673 zł
 • Ulica: Sikorskiego 2
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 117809X275908681
 • Termin wpłaty wadium: 2021-06-11 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 101/2021, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 34272.


Syndyk masy upadłości (of) xx ogłasza pisemny konkurs ofertowy na sprzedaż lokalu mieszkalnego (nieruchomość lokalowa) nr 13 w budynku wielorodzinnym przy ulicy Sikorskiego nr 2 w Siemiatyczach, o powierzchni 72,05 m2 , dla której prowadzona jest KW XXXX/XXXXXXXX/X. Wartość wg oszacowania 192.590 zł.
Oferty można złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym do dnia 11 czerwca 2021 r. (data wpływu) na adres: Kancelaria
syndyka ul. gen. Andersa 5 lok. 301, 15-124 Białystok (z dopiskiem „oferta lokal”). Rozpatrzenie ofert 15 czerwca 2021 r., o godz. 1100.
Informacje można uzyskać telefonicznie pod nr. 666 016 621, lub e-mail: [email protected]
Syndyk zastrzega unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Image things

Siemiatycze, podlaskie

340 489 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 340 489 zł
 • 340 489 za m2