Bierzglin, wielkopolskie

70 035 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 75,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-06-2021 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni z siedzibą przy Jana Pawła II 10, 62-300 Września, pokój 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: xx, położonej przy Bierzglin 29B/2,Bierzglin, 62-302 Węgierki , dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 93 380,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 035,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 338,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. WRZEŚNIA 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Image things

Gniezno, wielkopolskie

141 445 zł | Działka | 0.1284 ha.

  • cena: 141 445 zł
Image things

Szamocin, wielkopolskie

105 000 zł | Działka | 0.7441 ha.

  • cena: 105 000 zł
Image things

Nowe Dwory, wielkopolskie

18 100 zł | Działka | 0.3001 ha.

  • cena: 18 100 zł