Czchów, małopolskie

333 569 zł | Obiekt | 225,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 333 569 zł
 • Miasto: Czchów
 • Powierzchnia: 225,00 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 1 483 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 50 035 zł
 • Numer oferty: 117388X274922699
 • Termin wpłaty wadium: 2021-07-15 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-07-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzesku z siedzibą przy Kościuszki 20, 32-800 Brzesko, pokój 217, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy , 32-860 Czchów, dla której SĄD REJONOWY BRZESKO IV UL. WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składa się z działki ew. nr 1336/6, która posiada pow. 700 m2. Kształt regularny. Teren o dużym nachyleniu. Działka przylega od strony wschodniej do drogi publicznej. Działka uzbrojona w sieć elektryczną, wodociągową, gazową i kanalizacyjną. Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Czchowa ITI.6727.175.2019 z dnia 7.10.2019 r. działka 1336/6 położona w m. Czchów nie jest objęta ważnym planem przestrzennego zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czchów przyjętego Uchwałą Nr V/41/99 Rady Gminy Czchów z 17.02.1999 r. ( zm. Uchwałą nr XII/121/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z 16.02.2016 r. ) działkę 1336/6 o pow. 0,07 ha lokalizuje się : około 0,02 ha w terenach rekreacyjno – turystycznych oznaczonych symbolem UT, pozostałą część działki w terenach dróg publicznych ( krajowych ) klasy GP- główne, ruchu przyspieszonego oznaczonych symbolem KDGP nr 75. Ponadto około 0,03 ha działki położone jest w obszarach zagrożonych osuwiskami wg. SOPO oznaczonych symbolem 9-ZO.
Budynek parterowy, cz. podpiwniczony wybudowany na przełomie lat 60/70-tych XX i remontowany w latach 2003-2008. Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowany, ocieplony EPS i otynkowany. Dach płaski w konstrukcji drewnianej kryty papą po wymianie w 2018 r./ widoczne zawilgocenia sprzed wymiany papy/. Posadzki betonowe z okładzinami w salach konsumpcyjnych płytki terakotowe, na zapleczu stare płytki terakotowe, w biurze panele podłogowe. Stolarka drzwiowa PCV i typowa. Stolarka okienna PCV, parapety drewniane. Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne kryte farbą w sali konsumpcyjnej sufit podwieszany z belkami ozdobnymi / na zapleczu tynki i malatury w złym stanie/, okładziny ścian : na zapleczu, w sanitariatach płytki ceramiczne. Instalacje wewnętrzne : elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, CO własne gazowe oraz ogrzewanie dodatkowe kominek z rozprowadzeniem ciepła w sali konsumpcyjnej, wentylacja grawitacyjna. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej dokonano obmiaru kontrolnego: Skład pomieszczeń i obmiar weryfikacyjny : sala konsumpcyjna 86,59 m2, WC 11,21 m2 ,sala kominkowa 22,62 m2, sala konsumpcyjna nr 2: 32,59 m2,kotłownia 7,78m2, zaplecze kuchni 24,23 m2, magazyn 2,06 m2,WC 2,62 m2, zmywak 6,51 m2, kuchnia 21,09 m2, magazyn 5,15 m2,korytarz 5,27 m2,magazyn 9,09 m2, magazyn 2,49 m2, korytarz 7,18 m2, biuro 9,44 m2. Piwnica / dawna kotłownia – 12,50 m2/. Pow. kotłowni, magazyny jako pow. pomocnicze. Powierzchnia użytkowa wynosi 225 m2. Komornik zawiadamia: posiedzenie odbywa się w reżimie sanitarnym, co oznacza, iż: - przy wejściu do budynku Sądu, a także na salę sądową może wejść tylko strona w rękawiczkach jednorazowych i maseczce zakrywającej nos i usta, - przed wejściem na salę sądową należy oczekiwać w oznaczonym miejscu, nie przemieszczać się, zachować odstęp 2 m od innych osób, - jeżeli strona w ciągu ostatnich 2-ch tygodni miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub nosicielem, albo wrócił z zagranicy, należy o tym poinformować Sąd telefonicznie, - jeżeli strona wykazuje objawy chorobowe (podwyższona temperatura ciała, kaszel, ból głowy, ból gardła itp.) należy o tym poinformować Sąd telefonicznie.

Suma oszacowania wynosi 500 353,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 333 568,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 035,30 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 11 1600 1462 1862 8758 5000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kęty, małopolskie

91 650 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 143,81 m2 | 1 piętro

 • cena: 91 650 zł
 • 637 za m2
Image things

Kraków, Krowodrza

27 660 zł | Garaż | 12,02 m2

 • cena: 27 660 zł
 • 2 301 za m2
Image things

Marcinkowice, małopolskie

67 650 zł | Działka | 0.11 ha.

 • cena: 67 650 zł