Rzeszów, podkarpackie

115 725 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 34,64 m2 | 4 piętro

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Marcin Dubis

Kancelaria Komornicza, Monte Cassino 14/59 B, Rzeszów, 35-305 Rzeszów

tel. 177707250 / fax.

Sygnatura: KM 44/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Marcin Dubis na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-06-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-305 Rzeszów, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xxx, położonego przy ul. Krzywoustego 2/29, 35-077 M. Rzeszów, dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość - lokal mieszkalny o pow. 34,64 m2 składający się z: 2 pokoje, łazienka z WC, przedpokój, kuchnia - wraz z udziałem związanym z własnością lokalu, tj. 3464/244860 części udziału w nieruchomości wspólnej KW XXXX/XXXXXXXX/X, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

Suma oszacowania wynosi 154 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 430,00 zł. Rękojmia może zostać wpłacona w gotówce w kancelarii komornika czynnej: poniedziałek, wtorek od 9:00 do 13:00 ; środa, czwartek, piątek od 8:30 do 12:30 albo przelana na konto kancelarii komornika nr 22 2030 0045 1110 0000 0384 2170 w Banku BNP Paribas S.A. wpisując w tytule przelewu "wadium - licytacja nieruchomości - sygn. KM 44/20". Rękojmie należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje - art. 962 § 1 kpc.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Komornik sądowy posiada operat szacunkowy w/w nieruchomości, który znajduje się do wglądu w kancelarii komornika: Rzeszów, ul. Monte Cassino 14/59 B.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Kontakt telefoniczny z komornikiem sądowy Marcinem Dubisem

- tel. 17 77 07 250 , sygn. akt KM 44/20.

Komornik Sądowy

Marcin Dubis

 

Historyczne ceny

Image things

Rzeszów, podkarpackie

568 000 zł | Dom | 77,00 m2

  • cena: 568 000 zł
  • 7 377 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

20 000 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 20 000 000 zł
  • 20 000 000 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

997 500 zł | Działka | 0.5735 ha.

  • cena: 997 500 zł