Białogard, zachodniopomorskie

105 375 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 64,53 m2 | 2 piętro

- 48 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie

Waldemar Matuszak

Kancelaria Komornicza, Przejazdowa 1, Białogard, 78-200 Białogard

tel. 94 312 00 65 / fax. 94 312 38 36

Sygnatura: Km 1376/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Waldemar Matuszak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-06-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: xxx , położonego przy ul. Olimpijska 4/15, 78-200 Białogard , dla którego Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 64,53m2. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i grzewczą doprowadzoną do budynku z sieci zewnętrznej.

Suma oszacowania wynosi 140 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 375,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 48 1020 2821 0000 1002 0024 9326.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Waldemar Matuszak


Historyczne ceny

Image things

Białogard, zachodniopomorskie

75 443 zł | Działka | 0.1449 ha.

  • cena: 75 443 zł
Image things

Białogard, zachodniopomorskie

870 000 zł | Obiekt | 1 106,00 m2

  • cena: 870 000 zł
  • 787 za m2
Image things

Białogard, zachodniopomorskie

76 485 zł | Działka | 0.1469 ha.

  • cena: 76 485 zł