Gorzów Wielkopolski, lubuskie

151 950 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 57,49 m2 | 1 piętro

- 45 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Paweł Żurawski

Kancelaria Komornicza, ul. Franciszka Walczaka 25, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 782 21 16 / fax. 95 782 21 17

Sygnatura: Km 3410/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-06-2021 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 30, 66-400 Gorzów Wlkp., odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xxx , położonego przy ul. Paderewskiego 4/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski , dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 202 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 950,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe 96 1160 2202 0000 0002 4599 5538.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Chopina 52, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paweł Żurawski


Historyczne ceny

Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

115 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,50 m2

  • cena: 115 000 zł
  • 3 067 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

132 600 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 54,17 m2 | 6 piętro

  • cena: 132 600 zł
  • 2 448 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

78 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 28,40 m2

  • cena: 78 000 zł
  • 2 746 za m2