Tarnobrzeg, podkarpackie

84 320 zł | Mieszkanie | 37,63 m2

- 48 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 97/2021, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 32884.


Syndyk masy upadłości upadłego xx zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 37,63 m2 , położonego w Tarnobrzegu przy ul. Skalna Góra 5/6, 39-400 Tarnobrzeg, wchodzącego w skład masy upadłości, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5, w dniu 7 czerwca 2021 r., o godzinie 1200.
Przedmiotem aukcji ustnej jest:
1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 37,63 m2 , położone w Tarnobrzegu przy ul. Skalna Góra 5/6, 39-400 Tarnobrzeg, cena wywoławcza 84 320,00 zł brutto.
Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, co do której oferent zamierza złożyć ofertę. Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie - Jacek Mazur.
Przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego objęte aukcją ustną będzie dostępne do wglądu
dla osób zainteresowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem terminu dogodnego dla zainteresowanych i upadłego.

Historyczne ceny

Image things

Korczyna, podkarpackie

211 659 zł | Dom | 157,31 m2

  • cena: 211 659 zł
  • 1 345 za m2
Image things

Krasne, podkarpackie

28 688 zł | Działka | 0.63 ha.

  • cena: 28 688 zł
Image things

Lutoryż, podkarpackie

72 675 zł | Działka | 0.2018 ha.

  • cena: 72 675 zł