Kraków, Stare Miasto

833 516 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 73,36 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 833 516 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 73,36 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 11 362 zł
 • Ulica: Paulińska 20
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 30 000 zł
 • Numer oferty: 116416X272646275
 • Termin wpłaty wadium: 2021-06-18 - Co to znaczy?

Opis

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony – aukcję na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Paulińskiej 20/2 w Krakowie – o powierzchni użytkowej 73,36 m2, składającego się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, usytuowanego na parterze. Lokal mieszkalny może być przekształcony w lokal użytkowy np. kancelarię lub dopuszcza się możliwość podziału na dwa oddzielne lokale.

Cena wywoławcza za 1 m2 p.u. wynosi: 11.362,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa PLN). Wadium 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy PLN

Przetarg odbędzie się w siedzibie Klubu Sportowego ”Nadwiślan” przy ul. Koletek 20 w Krakowie w dniu 22.06.2021 r. o godz. 17.00. W/w lokal można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu ze Spółdzielnią – tel. 606 346 125

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 18.06.2021 r. na konto Spółdzielni:
35 1090 2053 0000 0005 4000 0621

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu. Zwrot tej kwoty następuje w formie przelewu bankowego na wskazane konto.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przystępujący do przetargu powinni przed przetargiem zapoznać się z warunkami przetargu określonymi w Regulaminie przetargu - do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Smoczej 10 po telefonicznym uzgodnieniu terminu ze Spółdzielnią – tel. 606 346 125.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 606 346 125.

Historyczne ceny

Image things

Kraków, Dębniki

420 750 zł | Działka | 0.2448 ha.

 • cena: 420 750 zł
Image things

Kraków, Stare Miasto

310 000 zł | Lokal Użytkowy | 43,70 m2

 • cena: 310 000 zł
 • 7 094 za m2
Image things

Kraków, Bieżanów-Prokocim

308 025 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 90,72 m2 | 1 piętro

 • cena: 308 025 zł
 • 3 395 za m2