Racławówka, podkarpackie

610 505 zł | Dom | 340,08 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Jakub Kwater

Kancelaria Komornicza, Chodkiewicza 6/3, Rzeszów, 35-045 Rzeszów

tel. 178525140 / fax. 178525140

Sygnatura: KM 1269/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-06-2021 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy 230a,Racławówka, 36-047 Boguchwała , dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  Nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o pow. użytkowej (wg projektu) 340,08 m² (w tym garaż 38,20m²) oraz budynkiem gospodarczym, położona w  miejscowości Racławówka pod numerem 230A, gmina Boguchwała, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. W ewidencji gruntów działka, na której zlokalizowana jest zabudowa oznaczona jest Nr    Ew.  328 o pow. 0,2800 ha - w  Obręb 0007 Racławówka. Dla  nieruchomości w  Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW  Nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 915 757,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 610 504,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91 575,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie 25910100032015000307200001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jakub Kwater


Image things

Makowa, podkarpackie

93 200 zł | Dom | 104,00 m2

  • cena: 93 200 zł
  • 896 za m2
Image things

Buszkowiczki, podkarpackie

66 000 zł | Działka | 0.1006 ha.

  • cena: 66 000 zł
Image things

Leszczawa Górna, podkarpackie

13 875 zł | Działka | 0.5 ha.

  • cena: 13 875 zł