Ostrów, podkarpackie

98 583 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,60 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Wojciech Kowalik

Kancelaria Komornicza, Śnigurskiego 9, Przemyśl, 37-700 Przemyśl

tel. 166757080 / fax.

Sygnatura: Kmp 89/98


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW XXXX/XXXXXXXX/X


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-06-2021r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 14 w sali nr 203, odbędzie się pierwsza licytacja 
nieruchomości - lokalu mieszkalnego, o pow. użytkowej 48,60m2 
(pow. użytk. lokalu 44,00m2, przynależna piwnica o pow. 4,60 m2). 
położonego: 37-700 Przemyśl, Ostrów 750/29, 
dla którego  Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X
do lokalu przynależy udział w 486/17453 części nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą 
KW nr XXXX/XXXXXXXX/X 
lokal składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z toaletą
położony jest na pierwszym piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 
należy do dłużnika: xx
Suma oszacowania wynosi 131 444,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    98 583,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 144,40zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Przemyśl 06 10204274 2396 0000 3000 8998
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika przy ul. Śnigurskiego 9 w Przemyślu lub w Sądzie Rejonowym przy ul. Mickiewicza 14 w Przemyślu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 663 004 444.

Komornik Sądowy

Wojciech Kowalik


Image things

Dynów, podkarpackie

7 750 zł | Działka | 0.0566 ha.

  • cena: 7 750 zł
Image things

Sieniawa, podkarpackie

290 000 zł | Obiekt | 332,10 m2

  • cena: 290 000 zł
  • 873 za m2
Image things

Buszkowiczki, podkarpackie

84 000 zł | Działka | 0.1283 ha.

  • cena: 84 000 zł